Uncategorized

Nuorisovaalien valtakunnallinen tulos

Posted on

Nuorisovaalit ratkesivat ensimmäisellä vaalikierroksella – nuoret valitsivat Niinistön jatkokaudelle

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n toteuttamat Nuorisovaalit järjestettiin yli 800 oppilaitoksessa tammikuun toisella viikolla. Nuorisovaaleissa äänesti yhteensä 68 480 nuorta. Hyväksyttyjä ääniä annettiin 65 397 ja hylättyjä 3 083.

Jatkokaudelle hakeva tasavallan presidentti Sauli Niinistö sai ensimmäisellä kierroksella 44 963 ääntä, mikä on yli puolet hyväksytyistä äänistä. Niinistö oli vaalien ehdoton ääniharava. Toiselle sijalle nousi Pekka Haavisto ja kolmannelle Laura Huhtasaari. Valtakunnallisessa ääntenlaskussa äänet jakautuivat presidenttiehdokkaiden kesken kaiken kaikkiaan seuraavasti:
Sauli Niinistö 44 963 (68,75 %)
Pekka Haavisto 6 391 (9,77 %)
Laura Huhtasaari 4 631 (7,08 %)
Paavo Väyrynen 3 217 (4,92 %)
Tuula Haatainen 1 985 (3,04 %)
Nils Torvalds 1 754 (2,68 %)
Matti Vanhanen 1 574 (2,41 %)
Merja Kyllönen 882 (1,35 %)
Nuorisovaalien tulos ratkesi ensimmäisellä vaalikierroksella ja nuorten tasavallan presidentiksi valittiin Sauli Niinistö. Toista vaalikierrosta ei järjestetä. Allianssi kiittää kaikkia osallistuneita oppilaitoksia hyvästä yhteistyöstä!
Yhteistyöstä kiittäen,
Virva Viljanen
projektikoordinaattori, Nuorisovaalit
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on yli 120 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Nuorisovaalit on toteutettu keskeytyksettä jo yhdeksissä eduskuntavaaleissa, lisäksi presidentinvaalien yhteydessä vuonna 2012, Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2014 ja kuntavaaleissa vuonna 2017.
Opiskelijakunnan tiedotteet

PRESSA – nuorisovaalit Kauhajoen lukiolla

Posted on

Koulumme osallistui nuorisovaaleihin taas, kuten kaikissa kunnallisissa ja valtakunnallisissa vaaleissa ainakin parin vuosikymmenen ajan. Vaalit pidettiin heti lukuvuoden alussa 10.1. ja niihinhän saa osallistua kaikki opiskelijat, jotka eivät vielä ole äänioikeutettuja varsinaisissa vaaleissa.

Vaalien tulokset olivat ehdokkaiden numerojärjestyksessä seuraavan kaltaiset:

Merja Kyllönen 1 ääni

Pekka Haavsisto 5 ääntä

Laura Huhtasaari 7 ääntä

Tuula Haatainen 7 ääntä

Paavo Väyrynen 3 ääntä

Sauli Niinistö 58 ääntä

Kauhajoen lukion opiskelijoiden äänestämänä Suomen presidentinvaaleista tulisi siis yksikierroksiset Niinistön saadessa yli 50% äänistä jo ensimmäisellä kierroksella.

Uncategorized

Vierailu Eduskuntamuseolle

Posted on

Lukion abiturientteja ja vaihto-opiskelijoita vieraili tänään Kauhajoen Eduskuntamuseolla. Oppaana toimi Maj-Lis Korhonen – kiitokset hänelle mielenkiintoisesta opastuksesta!

Eduskuntamuseo sijaitsee Sanssin koululla vanhassa juhlasalissa, joka talvisodan aikana toimi usean kuukauden ajan silloisen eduskunnan istuntosalina. Talvisodan syttyessä torstaina 30. marraskuuta 1939 joutui myös Helsinki pommitusten kohteeksi. Jotta eduskunnan työskentely saataisin turvattua poikkeuksellisissa oloissa, päätettiin lähteä turvallisempaan paikkaan. Eduskunta kokoontui Kauhajoella ollessaan täysistuntoon 34 kertaa. Ensimmäinen istunto pidettiin 5.12.1939 ja viimeinen 12.2.1940.